Заливка через тройник на всасе.

Заливка через тройник на всасе.